PILOT : certyfikowana firma

Pilot Begreen

Środowisko w centrum naszej uwagi

Aby ciągle doskonalić naszą politykę środowiskową, a przede wszystkim aby uwiarygodnić nasze działania, PILOT zdycodował się w 2006 wprowadzić certyfikowane procedury w procesie produkcji i dystrybucji.

Wszystkie produkty marki PILOT dystrybuowane w Europie pochodzą z fabryk PILOT’a.

Pozwala nam to na lepszą kontrolę wszystkich etapów produkcji i ich wpływu na środowisku. Wszystkie japońskie fabryki, tak, jak europejskie, posiadają certyfikat ISO 14001. Nasz System Zarządzania Środowiskowego uwzględnia różne oddziaływania (materiał, ryzyko zanieczyszczenia...) w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko tak bardzo, jak to tylko możliwe.

Ciągłe doskonalenie umożliwiło nam dostanie bardzo selektywnego certyfikatu EMAS. Ten europejski certyfikat pozwoli nam pójść o krok dalej i określić nowe źródła doskonalenia.

Firma PILOT zobowiązuje się do przedstawienia przejrzystych informacji na temat wskaźników skuteczności.

Wskaźników skuteczności

Cała, gama produktów BEGREEN przestrzega wymagań ISO 14021 w zakresie komunikacji środowiskowej. Jest to wyraz prawdziwego zaangażowania w przejrzystość w opisie wartości dodanej w produktach BEGREEN.

Rozejrzyj się