PILOT i jego filozofia

Od czasu powstania (1918r.), Masao Wada i Ryosuke Namiki zdecydowali się przyjąć 5 przewodnich dla firmy zasad :

Sansha Teiritsu

1/ Sansha Teiritsu – Trzy zrównoważone siły

Trójnogi chiński garnek z brązu używany jest do reprezentowania równowagi w biznesie. Każda noga reprezentuje jedną z trzech stron biznesowych zależności, produkcji, dystrybucji i konsumowania. Jeśli jedna z nóg jest krótsza lub dłuższa pozostałe dwie nie utrzymają garnka w jednej prawidłowej pozycji i spowoduje to jego wahania. Wierzymy, że jeśli, którakolwiek ze stron ponosiłaby straty lub uzyskiwała nadmierne korzyści kosztem pozostałych dwóch, firma nie mogłaby działać normalnie i stabilnie.

2/ Ukiwa Seishin – Wspólne radości i smutki

Ukiwa Seishin

Duch wspólnej radości i smutków lub zasada solidarności symbolizowane przez koło ratunkowe, które zaczyna działać kiedy jest potrzebne.

Zasada ta odnosi się do stosunków handlowych, w których silna solidarność pozwala wspólnie doświadczać radości i smutków w dążeniu do tych samych celów. Firma i jej punkty sprzedaży powinny pracować w pełnej harmonii by zapewnić poprawne funkcjonowanie.

3/ Nankan Toppa – Pokonywanie trudności

Nankan Toppa

Zasadę tę ilustrują duchy marynarzy, którzy muszą pokonywać trudności :

  • Kapitan ćwiczy w swej załodze umiejętności radzenia sobie z nagłymi przypadkami i zawsze bierze pod uwagę możliwość wystąpienia klęski żywiołowej => przygotowanie.
  • Cała załoga wkłada nadludzkie wysiłki, słucha poleceń i wykonuje swoje obowiązki bez względu na ich własne bezpieczeństwo => reakcja.

Zasada ta musi być wprowadzona w system zarządzania firmą, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

4/ Ichinichi Ishiin – Jeden krok na dzień

Ichinichi Ishiin

W języku marynarki pilot jest przewodnikiem i liderem. Jeśli pilot dąży do stałego postępu, krok po kroku, sprawi, że jego łódź będzie najszybsza. Zasada ta jest symbolem przysłowiowego „powoli, ale pewnie”.

Musimy podejmować codzienny wysiłek, aby sprawić, że firma stanie się najlepsza. Bez wprowadzenia tej zasady nawet największy lider może zawieść.

5/ Sishei Shinken – Szczerze oddane podejście

Nic nie jest niemożliwe jeśli dajemy z siebie wszystko. Wynika z tego, że nieważne jak ciekawy jest pomysł lub projekt, jeśli nie idzie za nim pełne zaangażowanie pracowników, sukces nie nadejdzie. Zawsze stawiamy się na miejscu konsumenta i podtrzymujemy szczere podejście.

Rozejrzyj się