Krótki Leksykon Ochrony Środowiska

ECO DESIGN:

PILOT stara się minimalizować negatywne ślady, które pozostają w naszym środowisku naturalnym po produkcji artykułów piśmiennych. Wszystkie aspekty (użyte materiały, żywotność, transport, produkcja...) mają wpływ na wygląd zewnętrzny produktu.

ECOMARK:

Japońska etykieta dla artykułów piśmiennych. Powstała w 1995 roku i jest najstarszym do tej pory eko-certyfikatem dla naszej grupy produktów. Wszystkie produkty serii Begreen spełniają kryteria zawarte w certyfikacie.

ISO 14001:

Standard dotyczący : redukowania zaśmiecenia i konsekwencji zanieczyszczeń środowiska, kształcenia w kierunku ulepszenia produkcji ekologicznej, bezpieczeństwo (minimalizowanie zanieczyszczeń wytworzonych przez fabrykę). Każda fabryka musi odnawiać certyfikat co dwa lata. Standard ten nie jest związany bezpośrednio z produktem, ale z pocesem produkcji.

MÖBIUS CURVE (OR MÖBIUS LOOP / MÖBIUS STRIP):

Od 1970 roku symbol ten używany jest do oznaczenia produktów nadających się do recyklingu (pojedyncza linia) lub zawierających materiały nadające się do recyklingu (pojedyncza linia + procent materiałów). Używane na całym świecie. Daje jasne informacje odnośnie produktu.

DO RECYKLINGU:

Produkt, który może być przetwarzany w procesie recyklingu w celu jego ponownego wykorzystania. Po sortowaniu odpadów w gospodarstwach domowych tylko plastikowe butelki nadają się do recyklingu w zakresie tworzyw sztucznych.

Z RECYKLINGU:

Materiały pochodzące z innych produktów, które po procesie recyklingu zostały ponownie użyte. W przypadku naszych produktów przetwarzanym materiałem jest plastik, który składa się w 99% z oleju. Przetwarzając plastik unikamy niepotrzebnego zużycia kończących się zasobów energii. Kalkulacja procentowa przetworzonych materiałów, wykorzystanych do produkcji naszych artykułów, wyklucza wszystkie części wymienne (np. wkłady, tusze, gumki, grafity).

Rozejrzyj się