Wypowiedź Dyrektora


M. Fumio FUJISAKI, CEO w PILOT CORPORATION OF EUROPE:

"Ochrona zasobów naturalnych jest dla nas niezwykle ważną kwestią.

PILOT jest świadomy odpowiedzialności za środowisko naturalne i postanowił w pełni i trwale zaangażować się w redukcję zanieczyszczeń przemysłowych.

Nasze zaangażowanie kształtuje się w naszych procesach produkcyjnych, poprzez normę ISO 14001 oarz poprzez program EMAS, a także w naszych produktach.

W 2006 roku uruchomiliśmy serię produktów Begreen, która obejmuje ponad 22 różnych produktów wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu.

Długopis B2P stworzony z przetworzonych butelekna kształt butelki jest dowodem na to że można tworzyć produkty w oparciu i ekologię oraz nowoczesny design. 

Jakość naszych produktów jest niekwestionowana, a zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie naszych procedur ogromne. Chciałbym im podziękować i popierać ich, abyśmy wszyscy razem szli naprzód."

Rozejrzyj się