Informacje prawne

Last version 16/01/2024

 

Artykuł 1: Opis strony internetowej

Niniejsza strona internetowa jest dostępna pod następującym adresem URL: https://www.pilotpen.eu/ (zwana dalej „Stroną Internetową”).

Wydawcą serwisu jest firma PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA z kapitałem 7 216 936 Euro, zarejestrowana w Rejestrze Spółek pod numerem 399 424 753 Annecy, której siedziba mieści się pod adresem PAE de La Caille – Saint-Martin Bellevue – 74 350 Allonzier-La-Caille, Francja, reprezentowana przez pana Yoshio Wadę, należycie upoważnionego do celów niniejszych warunków.
Kierownikiem publikacji jest pan Julien Barabant.

Możesz skontaktować się z nami mailowo: contactus@piloteurope.com lub telefonicznie: +33 4.50.08.30.00.

Serwis jest hostowany przez firmę OVH, której siedziba znajduje się pod adresem 2, rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja.

Artykuł 2: Wolność eksploatacji

Korzystanie z usługi stworzonej przez PILOT CORPORATION OF EUROPE i opisanej w niniejszych ogólnych warunkach jest całkowicie bezpłatne.

Jednakże za sprzęt (komputer, telefon, oprogramowanie, telekomunikację itp.) umożliwiający dostęp do tej usługi wyłączną odpowiedzialność ponoszą użytkownicy Internetu, podobnie jak opłaty za połączenie internetowe.

Artykuł 3: Własność intelektualna

Strona internetowa i jej zawartość stanowią wyłączną własność PILOT CORPORATION OF EUROPE. Oprócz zwykłego przeglądania Witryny w Internecie, jakiekolwiek inne wykorzystanie Witryny lub jej zawartości wymaga wcześniejszej zgody PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Surowo zabrania się używania lub powielania nazwy „PILOT” i/lub jej logo, jakiejkolwiek marki i wzoru wymienionego i/lub prezentowanego w Serwisie lub jakiejkolwiek innej powiązanej witrynie, z jakiegokolwiek powodu, w szczególności w celach reklamowych, bez uprzedniego pisemna zgoda PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Obrazy ilustrujące Stronę pochodzą z biblioteki zdjęć PILOT CORPORATION OF EUROPE (należy podać źródła).

Artykuł 4: Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Internetu będą przetwarzane zgodnie z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Poniżej znajduje się link do naszej Polityki Prywatności , w której znajdują się informacje dotyczące sposobu gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych .

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: private@piloteurope.com .

Artykuł 5: Stosowanie plików cookies na naszej stronie internetowej

Cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer stron internetowych. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani wprowadzać wirusów do komputera. Pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w określonych celach, takich jak techniczne ułatwienie wizyty lub dostarczanie statystyk. Naszą politykę dotyczącą plików cookies oraz sposób nieotrzymywania plików cookies opisano w naszej Polityce Prywatności .

Gdy odwiedzasz naszą Stronę po raz pierwszy, informujemy Cię, że używamy plików cookies, za pomocą banera informacyjnego widocznego u dołu strony. Kontynuując przeglądanie naszej Strony po wyświetleniu tego banera, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Prawdopodobnie umieścimy w naszej Witrynie aplikacje komputerowe stron trzecich, takie jak na przykład YouTube. Używają plików cookie, jeśli z nich korzystasz, i nie mamy kontroli nad ich procesem, ponieważ działają one same. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i wykorzystania danych osobowych przez te aplikacje, zalecamy zapoznanie się z ich polityką i ogólnymi warunkami użytkowania.

Artykuł 6: Zagrożenia związane z Internetem

Usługi Serwisu są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadku siły wyższej lub zdarzenia niezależnego od PILOT CORPORATION OF EUROPE i podlegają okresom konserwacji oraz potencjalnym awariom.

Szybkość przesyłania i czas reakcji informacji krążących pomiędzy Internetem a platformą Serwisu nie są gwarantowane przez PILOT CORPORATION OF EUROPE. W rzeczywistości prędkość, z jaką rozpowszechniane są informacje, nie jest objęta usługą dostępu oferowaną przez PILOT CORPORATION OF EUROPE, lecz nieodłączną cechą sieci online pod względem technicznych środków pozyskiwania wygenerowanego ruchu.

PILOT CORPORATION OF EUROPE przypomina użytkownikom o cechach i ograniczeniach Internetu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki połączenia użytkowników z tą siecią za pośrednictwem Witryny.

W szczególności PILOT CORPORATION OF EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, materialne lub niematerialne, wyrządzone użytkownikom, ich sprzętowi IT lub przechowywanym na nim danym, ani za jakiekolwiek potencjalne konsekwencje dla ich działalności osobistej, zawodowej lub handlowej.

PILOT CORPORATION OF EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przez osoby trzecie elementów znajdujących się w prywatnych obszarach Serwisu.

PILOT CORPORATION OF EUROPE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy jeden lub kilku użytkowników nie będzie mógł połączyć się z Serwisem z powodu usterek technicznych lub problemów związanych w szczególności z przeciążeniem sieci.

Artykuł 7: Zawieszenie i zakończenie

PILOT CORPORATION OF EUROPE może jednostronnie i w dowolnym momencie czasowo lub definitywnie przerwać dostępność online swojej Strony internetowej bez ponoszenia odpowiedzialności i bez podstawy do przyznania jakiegokolwiek odszkodowania.

Artykuł 8: Strony internetowe osób trzecich

Na stronach Serwisu mogą znajdować się hiperłącza odsyłające do innych stron internetowych zarządzanych przez spółki inne niż PILOT CORPORATION OF EUROPE i nad którymi PILOT CORPORATION OF EUROPE nie sprawuje żadnej kontroli. PILOT CORPORATION OF EUROPE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych osób trzecich ani za treści, do których mogą się one odnosić.

Artykuł 9: Różne

PILOT CORPORATION OF EUROPE może w dowolnym momencie zmienić niniejsze ogólne warunki użytkowania. Użytkownikom obowiązuje najnowsza wersja Ogólnych Warunków Korzystania.

Ogólne warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu i wszelkie spory dotyczące ich wykonania i/lub interpretacji będą kierowane do sądów francuskich.