Privacy Policy

 • Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 19.11.2023

  PILOT CORPORATION OF EUROPE bardzo poważnie podchodzi do swojej odpowiedzialności za zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych i przestrzeganie przepisów UE, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) oraz obowiązujących przepisów uzupełniające przepisy krajowe.

  W związku z tym informujemy Cię o zasadach, jakie stosujemy w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

  Na wstępie informujemy, że nie przetwarzamy danych na dużą skalę. Naszą główną działalnością jest produkcja i sprzedaż artykułów piśmienniczych, prowadzenie i promocja naszej marki.

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem:

  • Dystrybutorzy pilotażowi zlokalizowani w Europie z uzasadnionych powodów (np. realizacja gry kampanii promocyjnej organizowanej przez PCE w kilku krajach europejskich),
  • naszym podwykonawcom w określonych warunkach, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
  • innym stronom trzecim, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

  Ani my, ani nasi podwykonawcy nie zbieramy Twoich danych osobowych z zamiarem przekazania ich osobom trzecim, ani nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych bez Twojej zgody, ani nie tworzymy szczegółowego profilu o Tobie poprzez zbieranie Twoich danych osobowych.

  Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności oraz w ramach jednej z następujących podstaw prawnych (art. 6 RODO):

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Tobą na Twoje żądanie;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów (takich jak między innymi nasz interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie, zarządzaniu relacją umowną z Tobą lub ulepszaniu naszych produktów i naszych stron internetowych) i takie interesy nie są nadrzędne Twoje własne interesy, podstawowe prawa lub wolności;
  • przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą, jeżeli taka zgoda jest wymagana w celu wywiązania się z naszych obowiązków w celu zapewnienia zgodności.

  Przy zbieraniu Twoich danych poinformujemy Cię zgodnie z RODO o celach ich gromadzenia i przetwarzania, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, czasie ich przetwarzania oraz przysługujących Ci prawach w zakresie przekazanych nam danych.

  Kiedy dokonujesz transakcji lub nawiązujesz kontakt z PILOT CORPORATION OF EUROPE, administratorem danych osobowych:

  • klienci, zarówno profesjonalni hurtowi,  jak i indywidualni, obecni lub potencjalni,
  • dostawcy,
  • ubiegający się o pracę,
  • odwiedzających nasze strony internetowe

  Czy PILOT CORPORATION OF EUROPE.

  Nasz zarejestrowany adres to PAE de la Caille 74350 Allonzier-la-Caille – Francja

  Aby skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, skorzystaj z adresu e-mail: prywatność[at]@piloteurope.com .

  Jakie zasady Cię obowiązują?

  Jakie zasady obowiązują w każdej sytuacji?

  Jakie zasady Cię obowiązują?

  Jeśli jesteś klientem lub dostawcą B2B

  Jako partnerzy biznesowi musimy gromadzić dane osobowe dotyczące naszych dostawców lub przedstawicieli i korespondentów klientów.

  Gromadzimy Twoje dane, gdy kontaktujesz się z nami lub gdy zawieramy stosunek umowny.

  Gromadzenie i przetwarzanie tych danych jest niezbędne do współpracy z Państwem (np. przedstawienia oferty cenowej) w celu realizacji umowy oraz śledzenia naszej współpracy biznesowej, prowadzenia działań marketingowych, a także zapobiegania oszustwom i wywiązywania się z naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz w celu obrony i oceny prawa.

  Możemy przechowywać następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe, takie jak służbowy adres e-mail i numer telefonu,
  • Niektóre niezbędne informacje ekonomiczne na temat Twojej sytuacji (np. informacje dotyczące historii płatności faktur), jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.

  Te dane osobowe są ujawniane firmie PILOT CORPORATION OF EUROPE w celu obsługi Twojej działalności (np. sprzedaży, łańcucha dostaw, księgowości). W razie potrzeby mogą zostać ujawnione innym „Partnerom pilotażowym” (podmiotom pilotażowym lub wyłącznym lokalnym dystrybutorom w Europie). Na przykład, jeśli pomiędzy naszymi dwiema firmami zostanie podpisana Europejska Umowa Ramowa, być może będziemy musieli przesłać przydatne dane osobowe innym Partnerom Pilotażowym, którzy realizują umowę w tych krajach. Partnerzy Pilotażowi muszą przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz są związani zobowiązaniami umownymi z PILOT CORPORATION OF EUROPE.

  Nie ujawnimy żadnych informacji żadnej firmie spoza sieci Pilot Partners, chyba że będzie to wymagane przez prawo.

  Dane osobowe zebrane w trakcie naszych relacji biznesowych będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia określonych celów przetwarzania danych opisanych w niniejszym dokumencie lub w momencie gromadzenia danych, chyba że obowiązujące przepisy przewidują krótsze lub dłuższe okresy przechowywania. W szczególności obowiązkową dokumentację księgową taką jak faktury będziemy przechowywać przez 10 lat, licząc od zakończenia bieżącego roku obrotowego.

  Jeżeli jesteś potencjalnym Klientem lub Dostawcą i kierujesz do nas konkretne zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, możemy wykorzystać te informacje i dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub umówić się na wizytę jeden z naszych menedżerów sprzedaży.

  POWRÓT

  Jeśli jesteś Konsumentem…

  …i kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego kontaktowego adresu e-mail lub formularza kontaktowego

  Możesz mieć pytanie lub zapytanie, a my dajemy Ci możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

  Jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  • Twój tytuł, imię i nazwisko,
  • Twój adres email,
  • Twój adres pocztowy,
  • Twój numer telefonu, jeśli został podany.

  Te dane osobowe są udostępniane obsłudze klienta PILOT CORPORATION OF EUROPE, wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu i udzielenia Ci odpowiedzi. W razie potrzeby mogą zostać ujawnione innym podmiotom związanymi marką Pilot Pilotażu.

  Na przykład, jeśli skontaktujesz się bezpośrednio z Pilot Corporation of Europe, możemy przesłać Twoją prośbę i dane kontaktowe do odpowiedniego lokalnego partnera Pilot, jeśli jest to właściwe: na przykład lokalnej firmy Pilot lub wyłącznego dystrybutora w kraju, w którym mieszkasz.

  Informacje o Tobie będą przechowywane wyłącznie w celu spełnienia Twojej prośby, chyba że zgodnie z lokalnymi lub obowiązującymi przepisami obowiązują krótsze lub dłuższe okresy przechowywania. Nie są wykorzystywane do żadnego innego celu.

  …i bierzesz udział w konkursie naszych gier

  Być może zechcesz wziąć udział w jednej jednym z naszych konkursów.  gier konkursowych.

  W przypadku wzięcia udziału w programie możemy poprosić Cię o podanie następujących danych osobowych:

  • Imię i nazwisko,
  • Twój adres email,
  • Twój adres domowy zamieszkania.

  Te dane osobowe są ujawniane dystrybutorom krajów pilotażowych w Europie uczestniczącym w grze konkursie oraz wszelkim podwykonawcom odpowiedzialnym za wdrożenie gry  konkursu i będą wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia gry, zarządzania nagrodami i ich przesyłania, a także w celu spełnienia wymogów naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz w celu obrony i oceny prawa.

  Na przykład nasi podwykonawcy (wyspecjalizowane firmy usługowe) mogą być odpowiedzialni za obsługę udziału, przeprowadzenie losowania, wysyłkę nagród do zwycięzców… Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom związanym z nami zobowiązaniami umownymi w celu prowadzenia gry konkursu . Nie sprzedajemy i nie wymagamy od naszych podwykonawców, aby bez Twojej zgody nie sprzedawali Twoich danych osobowych ani nie wykorzystywali ich w innym celu.

  Możemy wykorzystywać Twój adres e-mail do celów marketingowych, tylko za Twoją zgodą (więcej wyjaśnień znajdziesz w sekcji „Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera”).

  Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia określonych celów przetwarzania danych opisanych w niniejszym dokumencie, chyba że obowiązują krótsze lub dłuższe okresy przechowywania zgodnie z przepisami lokalnymi lub innymi obowiązującymi przepisami.

  POWRÓT

  Jeśli jesteś gościem naszych stron internetowych i sieci społecznościowych

  Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, nie gromadzimy Twoich danych osobowych bez Twojej zgody.

  Używamy plików cookie

  Gdy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, informujemy Cię, że używamy plików cookies za pomocą banera informacyjnego.

  Możesz zaakceptować pliki cookie, kontynuować bez ich akceptacji (w tym przypadku aktywne będą tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych) lub w dowolnym momencie ustawić swoje preferencje, klikając ustawienia plików cookie na dole strony.

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub zapisywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym Użytkownika. Pliki cookie pomagają nam głównie zapewnić dobrą obsługę na naszej stronie internetowej.

  W przypadku zablokowania plików cookies (zwłaszcza technicznych), korzystanie z naszych stron internetowych może nie być możliwe bez problemów lub nasza strona może w ogóle nie działać.

  Pliki cookies emitowane przez nasz Serwis wykorzystywane są w celu:

  • Umożliwienie podstawowej funkcjonalności witryny, a mianowicie dostosowanie prezentacji naszej Strony do preferencji wyświetlania Twojego terminala urządzenia (responsywny projekt w zależności od Twojego urządzenia, używanego języka, rozdzielczości wyświetlacza, używanego systemu operacyjnego itp.). Te pliki cookie są używane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania witryny i są niezbędne;
  • Uzyskiwanie statystyk dotyczących wykorzystania i liczby wizyt na naszej Stronie w celu poprawy wydajności naszych usług, pod warunkiem Twojej zgody.
   Korzystamy z Google Analytics lub innego podobnego narzędzia analitycznego. Zebrane informacje mają charakter zbiorczy i nie pozwalają na indywidualną identyfikację . Aby dowiedzieć się więcej o Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html .
   Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach internetowych, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
  • Pomagamy w zapamiętywaniu informacji, które przesłałeś na naszą Stronę, aby ułatwić dostęp do Twojego konta lub gry konkursu, aby uniknąć konieczności kilkukrotnej identyfikacji podczas jednej sesji, pod warunkiem Twojej zgody.

  Jak zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookies?

  Możesz zdecydować się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym lub odwrotnie, mogąc je odrzucić, konfigurując swoją przeglądarkę. Konfiguracja każdej przeglądarki jest inna, poniżej podajemy informacje, które pozwolą Ci dowiedzieć się, jak zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie. Możesz także skontaktować się z Witryną http://youronlinechoices.com i postępować zgodnie z instrukcjami proponowanymi w tej Witrynie, które pomogą Ci kontrolować, autoryzować lub blokować pliki cookie przechowywane na Twoim terminalu.

  Aplikacje stron trzecich

  Prawdopodobnie umieścimy w naszej Witrynie aplikacje komputerowe stron trzecich, takie jak na przykład YouTube. Używają plików cookie, jeśli z nich korzystasz, i nie mamy kontroli nad ich procesem, ponieważ działają one same.

  Sieci społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter, zwykle identyfikują Cię dzięki przyciskowi, nawet jeśli nie kliknąłeś go podczas przeglądania naszej Strony i my również nie mamy kontroli nad tym procesem. Jednakże nie pokazujemy aktywnych przycisków sieci społecznościowych na naszej stronie internetowej, a te osoby trzecie nie mogą Cię zidentyfikować, gdy jedynie odwiedzasz naszą stronę.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i wykorzystania Twoich danych osobowych przez te aplikacje lub sieci społecznościowe, zalecamy zapoznanie się z ich polityką i ogólnymi warunkami użytkowania.

  POWRÓT

  Jeśli jesteś osobą ubiegającą się o pracę

  Możesz ubiegać się o pracę u nas. Możesz to zrobić, korzystając z naszego adresu e-mail, formularza kontaktowego lub za pośrednictwem jednego z naszych usługodawców, np. agencji pracy.

  Jako osoba ubiegająca się o pracę będziemy przechowywać dane osobowe, które nam przekażesz w swoim CV, takie jak

  • Imię i nazwisko,
  • zdjęcie,
  • informacje kontaktowe,
  • kwalifikacje,
  • Historia zatrudnienia. – CV

  Wszystkie informacje, które podasz podczas procesu rekrutacji, zostaną wykorzystane wyłącznie w uzasadnionych interesach, w szczególności w celu rozpatrzenia Twojej aplikacji lub, jeśli to konieczne, w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

  Nie udostępnimy żadnych informacji podanych przez Ciebie w procesie rekrutacji nieuprawnionemu personelowi, informacje te będą bezpiecznie przechowywane wewnętrznie.

  Wykorzystamy podane przez Ciebie dane kontaktowe, aby skontaktować się z Tobą w sprawie postępów w rozpatrywaniu Twojego wniosku.

  Inne podane przez Ciebie informacje wykorzystamy do oceny Twojej przydatności na stanowisko, o które się ubiegasz.

  Będziemy przechowywać informacje o Tobie:

  • Jeśli pomyślnie przejdziesz rekrutację, informacje, które podasz podczas procesu aplikacyjnego, zostaną przez nas zachowane jako część Twoich akt pracowniczych przez cały okres zatrudnienia plus 5 lat po zakończeniu zatrudnienia.
  • Jeżeli nie zostaniesz wybrany na rozmowę kwalifikacyjną lub nie przejdziesz rozmowy kwalifikacyjnej, Twoje dane nie będą przez nas przechowywane. W przypadku uzyskania zgody przechowujemy Twoje CV przez okres do 2 lat od daty wyrażenia przez Ciebie zgody.

  POWRÓT

  Jakie zasady obowiązują w każdej sytuacji?

  Gdzie przechowujemy Twoje dane?

  PILOT CORPORATION OF EUROPE nie przechowuje Twoich danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

  Jeśli zdarzy się, że jeden z naszych podwykonawców będzie musiał przechowywać część Twoich danych osobowych poza EOG, upewniamy się, że nasz podwykonawca zobowiązał się do zapewnienia takich samych gwarancji bezpieczeństwa i tego samego poziomu ochrony, jaki miałbyś w EOG (patrz kolejne pytania) .

  POWRÓT

  Czy jest zabezpieczone?

  Naszym celem jest, aby Twoje dane były zawsze poufne i bezpieczne.

  Przywiązujemy dużą wagę do wyboru naszych urządzeń IP, oprogramowania, naszych podwykonawców oraz doskonalenia naszych procesów wewnętrznych. Podejmujemy i wymagamy od naszych podwykonawców podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Twoich danych, zapobiegania utracie, zniszczeniu, nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem dostępowi i wykorzystaniu Twoich danych. Dbamy o to, aby personel wewnętrzny i zewnętrzny mający dostęp do Twoich danych był objęty odpowiednimi obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa i poufności.

  Pomimo podejmowanych przez nas środków, należy pamiętać, że żadna elektroniczna transmisja lub przechowywanie danych nie jest w 100% bezpieczna i że nie możemy zagwarantować, że nigdy nie nastąpi utrata, zniszczenie, nieuprawniony lub niezgodny z prawem dostęp i wykorzystanie Twoich danych.

  POWRÓT

  Jak współpracujemy z naszymi podwykonawcami?

  Być może będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom.

  Na przykład,

  • Jeśli bierzesz udział w grze, możemy współpracować z agencją w celu zorganizowania gry konkursu,
  • Jeśli złożysz zamówienie, musimy przekazać Twoje dane osobowe naszemu przewoźnikowi;
  • Jeśli ubiegasz się o pracę za pośrednictwem agencji pracy, agencja zbiera Twoje dane.

  Lista tych podwykonawców wraz ze wskazaniem ich lokalizacji jest dostępna na żądanie pod adresem Privacy[at]@piloteurope.com . Aby traktować Cię uczciwie przed udostępnieniem Twoich danych, formalizujemy stosunki umowne z naszymi podwykonawcami. Prosimy, aby przetwarzali Twoje dane wyłącznie w celach i przez czas przez nas określony. Zapewniamy, że osoby upoważnione do przetwarzania Twoich danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności oraz wdrożyły środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

  Dbamy o to, aby nasz podwykonawca nie zlecił wykonania swoich prac bez naszej zgody.

  Twoje dane mogą być także udostępniane organom, instytucjom, podmiotom publicznym lub innym uprawnionym odbiorcom, jeśli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa i regulacje, na przykład w celu ochrony i obrony naszych praw.

  POWRÓT

  Jakie masz prawa?

  Zgodnie z RODO, w pewnych okolicznościach określonych przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, przysługują Ci następujące prawa dotyczące danych osobowych, które nam przekazałeś:

  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych i jego warunkach.
  • Prawo dostępu: możesz uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, które Cię dotyczą, a jeśli tak, możesz poprosić o kopię swoich danych osobowych oraz kopię danych, które podałeś, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego format.
  • Prawo do sprostowania: W niektórych przypadkach możesz poprosić o modyfikację, aktualizację lub sprostowanie swoich danych, zwłaszcza jeśli są one niedokładne. Jeśli posiadasz konto, możesz za jego pośrednictwem modyfikować niektóre swoje dane osobowe.
  • Prawo do usunięcia: możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie całości lub części Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków prawnych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz ograniczyć proces, na przykład dlatego, że informacja nie jest dokładna, dopóki nie zostanie poprawiona.
  • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Ciebie dane osobowe, które nam przekazałeś, oraz przesłać je innemu administratorowi danych.
  • Prawo do sprzeciwu: możesz zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec Twoich interesów, wolności i praw. Zawsze masz prawo sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu.
  • Prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli decyzja ta wywołuje wobec Ciebie skutki prawne i w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
  • Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbyło się na tej podstawie.
  • Prawo do wydawania poleceń osobie trzeciej w zakresie przetwarzania Twoich danych po Twojej śmierci.

  Należy pamiętać, że korzystanie z takich praw może podlegać wymogom i warunkom określonym w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych.

  POWRÓT

  Wytyczne dotyczące tych praw można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens

  Jeśli w dowolnym momencie zechcesz skorzystać ze swoich praw, wyślij e-mail na adres: prywatność[at]@piloteurope.com.
  Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 1 miesiąca od otrzymania Twojej prośby.
  Możemy poprosić Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości.

  Masz również prawo wnieść skargę na nasze przetwarzanie do organu nadzorczego.

  We Francji możesz skontaktować się z:

  POWRÓT