Informacje prawne

Warunki użytkowania 

ARTYKUŁ1: OPIS STRONY
Strona dostępna jest pod adresem URL: www.pilopen.pl (dalej Strona internetowa).
Wydawcą Strony internetowej jest firma PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA o kapitale 7.216.936 euro, której siedziba znajduje się na PAE de La Caille - Saint-Martin de Bellevue - 74 350 Allonzier-La-Caille, reprezentowana przez Yasuyuki KAZAOKA.
Strona jest obsługiwana przez firmę Clever Age, SAS (uproszczona spółka akcyjna), z kapitałem zakładowym 250 000 euro, zarejestrowana w Paryżu pod nr. B 439 024 209, której siedziba znajduje się przy 37, boulevard des Capucines 75002 Paris, reprezentowana przez Frédérica Bon.

ARTYKUŁ 2: WOLNOŚĆ EKSPLOATACJI
Korzystanie z usług opisanych w niniejszych ogólnych warunkach jest całkowicie bezpłatne

Jednak odpowiedzialność za sprzęt (komputer, telefon, oprogramowanie, telekomunikacja, itp.), dający dostęp do tej usługi jest po stronie internautów, podobnie jak opłaty za połączenia internetowe.

ARTYKUŁ 3: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Strona internetowa i jej zawartość są wyłączną własnością PILOT CORPORATION OF EUROPE. Wykorzystanie witryny i jej zawartości inne niż jej przeglądanie, możliwe jest wyłącznie za zgodą PILOT CORPORATION OF EUROPE.

ARTYKUŁ 4: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszystkie dane internautów będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Każdy internauta ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia informacji odnoszących się do nich. Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt info@pilotpen.pl. Informacje te są przeznaczone do stosowania przez firmę WPC Sp. z o.o. w celach marketingowych, sprzedaży lub przedstawiania ofert promocyjnych.

ARTYKUŁ 5: KORZYSTANIE Z COOKIES
PILOT CORPORATION OF EUROPE mogą wykorzystywać cookies na swojej stronie internetowej. Cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Cookies nie mogą uruchamiać programów lub wprowadzić wirusów do komputera. Cookies są przydzielane jednoznacznie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieci Web z domeny, która wydała plik cookie. Każdy użytkownik Internetu może zaakceptować lub odrzucić pliki cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies.

ARTYKUŁ 6: ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM
Usługi strony internetowej są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadku siły wyższej lub zdarzenia poza kontrolą PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Szybkość transferu i czas reakcji informacji krążących między Internetem i platformą WWW nie są gwarantowane przez PILOT CORPORATION OF EUROPE

PILOT CORPORATION OF EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za skutki połączenia użytkowników do sieci za pośrednictwem strony internetowej.

Dokładniej, PILOT CORPORATION OF EUROPE nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne wyrządzone użytkownikom, sprzętowi IT lub danym przechowywanych na sprzęcie oraz za ich potencjalne skutki dla ich działalności osobistej, zawodowej lub handlowej.

PILOT CORPORATION OF EUROPE nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie elementów znajdujących się na serwisie.

PILOT CORPORATION OF EUROPE nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku, gdy jeden lub kilku użytkowników nie może podłączyć się do witryny z powodu jakiejkolwiek awarii technicznej lub jakichkolwiek problemów związanych z przeciążeniem sieci.

ARTYKUŁ 7: ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE
PILOT CORPORATION OF EUROPE może jednostronnie i w dowolnym czasie okresowo lub na stałe przerwać dostępność online swojej strony internetowej.

ARTYKUŁ 8: OSOBY TRZECIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
Strony internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych odnoszących się lub zarządzanych przez firmy inne PILOT CORPORATION OF EUROPE i nad którymi PILOT CORPORATION OF EUROPE nie sprawuje żadnej kontroli. PILOT CORPORATION OF EUROPE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron internetowych.

ARTYKUŁ 9: RÓŻNE
PILOT CORPORATION OF EUROPE ma możliwość zmiany ogólnych warunków użytkowania w dowolnym czasie. Zapoznanie się z najnowszą wersją ogólnych warunków użytkowania leży po stronie użytkowników.

Ogólne warunki stosowania są regulowane przez prawo polskie i wszelkie spory dotyczące ich wykonania i / lub ich interpretacji, zostaną skierowane do odpowiednich organów sądowych

Zabronione jest wykorzystywanie lub powielanie nazwy PILOT, logo, jak również każdego ze znaków towarowych, wzorów lub modeli przedstawionych na stronie, lub innych powiązanych stronach, bez względu na charakter, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy WPC Sp. z o.o., która jest wyłącznym dystrybutorem produktów marki PILOT na terenie Polski.

© 2015 - PILOT CORPORATION OF EUROPE – All rights reserved.